Hvala vam za interesovanju za 24. Savabal.

Nažalost, rasprodati smo za godinu 2023.